נחום שרשבסקי, תרגום מאנגלית לעברית

איך מתמחרים עבודות תרגום

בראשי פרקים...

·       בעיקרון ספירה כמותית של החומר המתורגם כשההנחה היא שהכמות מייצגת זמן עבודה לפי יחס ידוע.

 

·       אם העבודה מחייבת השקעת זמן שלא מתבטאת בכמות, יש להתאים את התעריף. לדוגמה: עריכת עיצוב מסובכת שמאטה את קצב העבודה, עבודה בקובץ אקסל.

 

·       מקובלות גם תוספות על דחיפות, מקור לא ברור, טקסט הדורש המצאת מונחים.

 

·       גם השפה משפיעה על המחיר – הצע וביקוש!

 

·       כל עבודה שאינה מתבטאת באופן ישיר בכמות תתומחר לפי זמן עבודה: עריכה והגהה (כשנעשות בנפרד מהתרגום) , תמצות, מחקר (כגון חיפוש ציטוטים, שמות, מראי מקומות), עיצוב (כגון הכנסת תמונות, הכנסת טקסט בתוך תמונות).

בפירוט...

הרחבה על היבטים שונים של התמחור

' 04-832-0902  naxumm@gmail.com     ת.ד. 3214, חיפה 31032