נחום שרשבסקי

תרגום מאנגלית לעברית

NAHUM SHERESHEVSKY

ENGLISH – HEBREW TRANSLATIONS

 

' 04-832-0902  naxumm@gmail.com     ת.ד. 3214, חיפה 31032

Tel.  04-832-0902     naxumm@gmail.com    POB  3214, HAIFA  31032, ISRAEL